2010 GMC Savana G2500 Cargo Van

2010 GMC Savana G2500 Cargo Van

GMC Savana G2500 Cargo Van with 6.6L Duramax 6600 turbodiesel V-8. X10FC_GM009 (United States)

Filed under: